Obec Česká Kubice

Kniha návštěv

Kniha návštěv

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolik je deset mínus pět?

1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-96 |
25.06.2017 K. Královec karel.kralovec@seznam.cz

Dobrý den, zítra t. j. 26. 6. 2017 se bude na zasedání zastupitelů projednávat a schvalovat ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 a další dokumenty. OBECNÍ ÚŘAD se před tímto rozhodl, že nezveřejní na úřední desce OÚ ČK závěrečný účet ZA ROK 2016 A ZPRÁVU O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ... a místo toho zde napíše: VÁŽENÍ OBČANÉ, Z DŮVODU OBSÁHLOSTI DOKUMENTŮ JE:.......... Tímto sdělením však úřad nesplnil jednu obligatorní podmínku uvedenou v zákoně 250/2000 Sb. § 17, odst. 6.,kde se píše: ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK ZVEŘEJNÍ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH A NA ÚŘEDNÍ DESCE NEJMÉNĚ 15 DNŮ PŘEDE DNEM ZAHÁJENÍ JEHO PROJEDNÁVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU dále ........ ZVEŘEJNĚNÍ MUSÍ TRVAT AŽ DO SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU........... Uvidíme, jak se s tímto ustanovením v reálu vypořádají zastupitelé při hlasování? Nedávno jsem projížděl obcí Meclov a na návsi jsem viděl 14 informačních vitrín, z toho 8 s označením úřední deska! Ostatní vitríny patřily ZO ČSCH, ZO SPO a ..... Kromě toho hned u budovy OÚ se nachází patnáctá informační vitrína, kde jsou jména a kontakty osob, které pracují na obecním úřadě. Nu jak se říká: JAKÝ PÁN - TAKOVÝ KRÁM. Děkuji. K. Královec

20.06.2017 H. Vogeltanzová

Dobrý den, o víkendu tekla špatná voda z vodovodu, tak taťka volal na poruchy CHVAK a pohotovostní technik řekl, že v sobotu došlo k propojení vodovodu Kubice s Folmavou, z toho důvodu došlo k opakované změně hladiny ve vodojemu(šplouchání) a tím se prý uvolnily dlouholeté usazeniny včetně zbytku chloru a ty se dostaly do vodovodních řadů. V některých vodovodních větvích bylo provedeno proplachování a po třetím kontrolním měření byla kvalita vody v limitu (Koptovna, Kasino,...) To jen co vím z domova, že taťka to řešil s technikem. Proplachovali to i nám. Proč o takovéto činnosti CHVAKU nejsou občané informováni. Děkuji Vogeltanzová H.

15.06.2017 K. Královec karel.kralovec@seznam.cz

Pane starosto, v úvodu pondělního zasedání zastupitelstva jste řekl: Dobrý den, dovolte mi abych zahájil dnešní jednání zastupitelstva, které je veřejné a koná se dne 12. 6. 2017 od 18,00 hod. Takže prosím Vás nejdříve bych Vás seznámil s programem dnešního jednání. Dovolte mi abych mezi námi přivítal zástupce casina pana doktora D. a pana J.. Říkám to správně? Tak jak jsme se domluvili, aby nám v krátkosti řekli novinky anebo věci kolem casin. Máte slovo.......... Následovalo 20 minut bla, bla, bla,............ Až v 18,21 hodin jste přečetl program jednání zastupitelstva obce........ Vysvětlete proč jste ignoroval zveřejněný program jednání OZ a proč svévolně a opakovaně na zasedání OZ porušujete jednací řád zastupitelstva obce?......... Vysvětlete proč je ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru obecního úřadu kuřárna a proč se v budově OÚ porušuje zákaz kouření cigaret? Děkuji. K. Královec

10.06.2017 Marie Černá MarieBrazdova@seznam.cz

Dobrý den, nebylo by možné sledovat a mazat ty stálé nabídky půjček. Ten, kdo chodí do "Knihy návštěv" se většinou chce dozvědět něco o obci a nebo vznést nějakou připomínku. Rozhodně si nechce půjčit! Marie Černá

29.03.2017 Karel Královec karel.kralovec@seznam.cz

pokračování:. Místo pozvánky s programem na jednání zastupitelstva obce na ÚD obce visela pozvánka na valnou hromadu hasičů ve Folmavě. A takhle je to tady pořád. Děkuji . K. Královec

29.03.2017 Karel Královec karel.kralovec@seznam.cz

Dobrý den, dne 27. 3. 2017 jsem si přečetl na ÚD Města Domažlice veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do Informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle z. č. 111/2009 Sb. a to mezi Městem Domažlice a OÚ Česká Kubice. Dneska t. j. 29. 3. 2017 tato smlouva byla "dokonce" zveřejněna i na webu obce ČK. Předmětem smlouvy je zabezpečení zápisů do IS orgány města Domažlice namísto obce Česká Kubice. Smlouvy s tímto obsahem mají jiné obce již od roku 2011 a 2012, viz ÚD Města Domažlice (MeDO - 35608/2016). Stálo by za vysvětlení proč obec ČK, tak činí až nyní. Pan Koranda smlouvu podepsal dne 2. 1. 2017. Bohužel v článku IV. smlouvy Ú h r a d a n á k l a d ů se uvádí, že obec Pasečnice poskytne městu Domažlice na účet č. 104594982/0300 odměnu 100,- Kč za každý provedený úkon. Takže obec ČK si objedná službu a jiná obec Pasečnice za tuto objednanou službu bude platit? "Blahopřeji Vám pana Korando". Dle zápisu na konci smlouvy je uvedeno: Rozhodnutí o souhlasu se smlouvou nabylo právní moci dne 10. 3. 2017 KÚ Plzeňského kraje, dne 13. 3. 2017 podepsána v Plzni pí. Svobodová. Prosím Vás, kontroluje někdo na obci výstupní dokumenty, které opouštějí obec ? Ještě jedna poznámka. V úvodu této smlouvy se uvádí, že na základě usnesení zastupitelstva obce Česká Kubice, ze dne 28. 11. 2016 č. 237/2016 a dalšího bla bla ..... byla smlouva uzavřená. Bohužel musím konstatovat, že program jednání zastupitelstva obce, který smlouvu "údajně" schvaloval byl v rozporu se zákonem o obcích zveřejněn na webu obce až v den konání zasedání t. j. 28. 11. 2016 (bohužel projednání této smlouvy nebylo na programu tohoto jednání ) a na úřední desce obce nebyla pozvánka s programem vyvěšena vůbec, tak jak ukládá zákon. Místo pozvánky s pro

08.02.2017 Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz

Dobrý den, na chodníku od mostu ke "Koptovně" je několik velkých hromádek od velkého špatně krmeného psa a v čekárně na "Koptovně" je vysypán odpad někoho kdo hledal křestní jméno pro dívku s příjmením Baxová? Může obec v této záležitosti něco udělat? Děkuji Rostislav Rap

01.02.2017 Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz

Dobrý den, chtěl bych pěkně poprosit až bude mít aspoň jeden z obecních traktorů trochu času o ošetření (posolení) kopce k hale, je tam takové náledí, že mi tam padal i pes. Také pokud by dnes bylo takové počasí jako včera a předevčírem tak by možná pomohlo shrnout zbytky sněhu z cesty, které náledí částečně způsobují. Včerejší zákeřná obleva a nepředvídatelné klimatické podmínky jsou proti nám. Velmi děkuji, práci čest. Rostislav Rap

11.01.2017 Marie Černá MarieBrazdova@seznam.cz

Dobrý den, jídelní lístek restaurace v České Kubici je vskutku aktuální. Strávníka určitě přiláká, když si přečte co se vařilo 21. 6. 2016. Možná Roman Vaněk, ten sbírá kuriózní jídelní lístky... Což není možné zajistit, aby byla nabídka pravidelně aktualizována?

10.10.2016 Jaroslav Strašil jaroslav.Strasil@seznam.cz

V roce 1967 27.září jsme odchodem do civilu opustili vaší obec. Letos nám bylo sedmdesát let a tak jsme se domluvili, že si uděláme výlet na Českou Kubici, kde to návštěvou známých míst tak nějak oslavíme. Byli jsme jenom čtyři. Několik z nás už není mezi námi a ostatní z různých důvodů se nemohli zúčastnit. Byli jsme doslova překvapeni a nadšeni, jaký boom udělala vaše obec v rozvoji. Nové cesty, chodníky, nový (pro nás) obchod a restaurace, parkové úpravy, sportovní hala, školka atd. Připomněli jsme si starou hospodu ,,U Karla,,. K naší smůle však byla současná restaurace ve dvanáct hodin zavřená a tak jsme museli nechat oběd až do Domažlic. Ještě jednou vám my čtyři kamarádi z Pardubic, Brna a z Brníčka u Zábřehu na Moravě děkujeme za to, co jste dokázali. Samozřejmě, že dík patří především občanům. Ne každá obec je tak hezky zvelebená jako vaše. To vše v nás zanechalo nezapomenutelné dojmy a vzpomínky. Za všechny Jaroslav Strašil, bývalý psovod OPK.

19.09.2016 Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz

Dobrý den, prosím o lepší informovanost o dění v obci! Uzavření mostu na Spálenec je důležitá informace a obec jí jistě má dříve než se objeví značky u cesty. V červnu jsem zde položil dotaz na nebankovní půjčky a nic se nezměnilo?? Obec nemá zájem chránit své občany před zadlužováním u nebankovních institucí? Pokud obec tento problém nezajímá, prosím aspoň nepodporujte tyto nebezpečné produkty inzercí na obecním webu. Děkuji Rostislav Rap Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz Dobrý den, proč obec z této stránky nemaže inzerci na finanční produkty? Inzerce na nebankovní produkty sem přece nepatří!

04.07.2016 Pozemky za čp. 67, Č.K. kkralovec0@gmail.com

JSOU TO SYMPATIČTÍ LIDÉ. V jejich zájmu by mělo být, aby všechny operace s pozemky, o které mají zájem, byly provedeny podle práva. Může se stát, že jednou se udělá hloubkový audit hospodaření s pozemky v obci a nemuselo by to dopadnout dobře. K. Královec

04.07.2016 Karel Královec kkralovec0@gmail.com

PANE STAROSTO, kdy se přestane LHÁT v zápisech ze zastupitelstva obce ČK? Dne 18. 4. 2016 je v zápise OZ uvedeno: OZ SE SEZNÁMILO S ŽÁDOSTÍ O PRONÁJEM ČI ODKOUPENÍ POZEMKU ZA BYTOVÝM DOMEM ČP. 67 V OBCI ČESKÁ KUBICE. POZEMKY NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBCE ČESKÁ KUBICE A ŽADATEL SE MUSÍ OBRÁTIT NA MĚSTO DOMAŽLICE. K této věci jsem se Vás dotazoval na zasedání OZ dne 27.6.2016. V jednacím řádu OZ není, že mluví za Vás předseda stavebního výboru. K čemu slouží mapový portál u kterého pan S. sedí a na televizní obrazovce je zobrazen katastr nemovitostí? Stačilo pár kliknutí v počítači! Proč jste stále dokola opakoval, dejte nám to písemně a neumožnil mi pokračovat v dotazech? Vaše arogantní chování je neslučitelné s výkonem funkce starosty obce! Čeho jste se bál? Podepsal jste směnnou smlouvu dne 7.11.2014 na pozemek v k.ú. Dolní Folmava par. č. 116/6 o výměře 4710 m2 se stojícím bukovým a smrkovým lesem v majetku obce Česká Kubice. VYMĚNIL JSTE TENTO POZEMEK obce ZA POZEMKY t.č. zahrady, které se nachází právě za zmiňovaném domem čp. 67. Jsou to parcely P.Č. 369/9, 369/10, 369/11, 369/12 V K. Ú. ČESKÁ KUBICE O CELKOVÉ VÝMĚŘE 832 M2, V MAJETKU MĚSTA DOMAŽLICE, a to V POMĚRU 1:5,7 (832 M2 : 4710 M2). Tento "obchod" schválilo zastupitelstvo obce na posledním zasedání ve volebním období 2010 - 2014. Odhadní cena znalce k výměře 4710 m2 činila směšných 19.545,- Kč s poznámkou BEZ FINANČNÍHO VYROVNÁNÍ. Směnnou smlouvu, kterou jste mi poslal v listopadu 2015 do mé datové schránky jsem našel chyby. Ověřil jste si vůbec, zda Váš znalec měl platné živnostenské oprávnění (živnost přerušená od 9.7.2009 do 31.12.2019) a zda měl platné pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám? S obyvateli bytového domu čp. 67 ČK se znám a všech si vážím. JSOU TO SYMPATIČTÍ L

29.06.2016 Jaromír Královec syn Josefa Královce. fotomajkl@email.cz

Otec tam žil celé mládí.

25.06.2016 Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz

Dobrý den, proč obec z této stránky nemaže inzerci na finanční produkty? Inzerce na nebankovní produkty sem přece nepatří!

20.06.2016 jane saintloanss@gmail.com

Ahoj, To je informovat širokou veřejnost, že paní Jane Alison, soukromá půjčka věřitel má otevřít finanční příležitosti pro každého v případě potřeby jakékoli finanční pomoci. Dáváme se úvěr ve výši 2% úrokovou sazbou jednotlivcům, firmám a společnostem pod jasné a pochopitelné formě a kondici. kontaktujte nás dnes prostřednictvím e-mailu, takže můžeme vám naše úvěrové podmínky na adrese: (saintloanss@gmail.com)

14.06.2016 Marie Černá MarieBrazdova@seznam.cz

Dobrý den, zajímalo by mě, proč došlo ke změně nájemce restaurace? Z hlediska gastronomického, není tato změna přínosem. Dobrá domácí kuchyně, za příjemné ceny, byla vyměněna za předražené mražené polotovary z Makra. To rozhodně nepřispěje k větší návštěvnosti místní restaurace!

13.06.2016 Kamila Angelovová kamilaangelovova@seznam.cz http://www.oas-ceskyles.cz/

25.6. ve 13 hodin proběhne slavnostní vysvěcení kaple na lesní cestě mezi Českou Kubicí a Folmavou. Přijďte se podívat! http://www.oas-ceskyles.cz/

13.06.2016 Zaplotovaná studna kkralovec0@gmail.com

....číslo 30A 70/2010 - 83 ve věci účelové komunikace kolem "Koptovny " . Za "Koptovnou" se dříve jezdilo z obou směrů. NYNÍ je to slepá ulice! Tady se občané dočtou v jedenácti stránkovém rozsudku na straně 4, mimo jiné i to, že příslušný správní orgán obec Česká Kubice v této předmětné věci byl nečinný. Ať si čtenář udělá vlastní úsudek, komu tato nečinnost správního orgánu ČK prospěla? Na toto zasedání dne 30. 5. 2016 jsem marně hledal na úřední desce pozvánku s programem!!! "Bravo" pane starosto!

13.06.2016 Zaplotovaná studna kkralovec0@gmail.com

.....a na webu KUBICE.CZ. Problém zaplotování studny podle slov pana P. již pomáhal řešit v r. 2009 advokát Z.N. a nyní podle slov starosty obce i advokátka J.K., která prý není čtrnáct dní k sehnání a nekomunikuje s obcí. Nejsou to pouhé výmluvy starosty obce. Není to o tom, že správní orgán v ČK je nečinný a bezzubý? Pan starosta opět nezklamal, když v emotivním vystoupení na veřejném zasedání řekl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MÁME ZKUŠENOSTI S PANEM S. ZA DOBROTU NA ŽEBROTU. CO SI BUDEME POVÍDAT. TAM JSME SE MU STARALI O DOBYTEK A JEŠTĚ JSME ZA TO ZAPLATILI A TO ZA PRÁVNÍ SLUŽBY NĚCO 78 000,- KČ. PANÍ MÍSTOSTAROSTKA DODÁVÁ ZA POŠKOZENÍ KOBERCŮ, KTERÉ NEBYLY ANI PRANÉ CHTĚL ZAPLATIT 160 000,- KČ, ZAPLATILI JSME MU 16 000,- KČ. STAROSTA DODÁVÁ, JE TO PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ, TAKŽE LUMPOVÉ U NÁS PROSTĚ MAJÍ PRE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fajn. Tento úlet nebo ÚZUS na veřejnosti pana starosty není ojedinělý. Jestliže pan starosta hovořil na veřejném zasedání OZ o vzniklé škodě, která byla způsobena obci ve výši cca 94 000,- Kč a to jistě nebyla konečná cena (nemluvil o krmivu a dalším), tak měl také dodat, zda obec využila některou forem pojištění za nesprávné rozhodnutí správního orgánu. Obec má, aspoň tak to bylo popsáno v zápisech ze zasedání OZ, smlouvu s POJIŠŤOVNOU PRÁVNÍ OCHRANY, A.S. (D.A.S.). Další pojištění zastupitelů má za nesprávné rozhodnutí v rámci produktu REGION nebo obdobného produktu. Kolik peněz se vrátilo do rozpočtu obce s využitím tohoto pojistného krytí ? Obec zaplatila jenom v roce 2015 v položce 5166 za právní služby,... celkem 200 597,- Kč, v roce 2014 celkem 126 451,- Kč. Tyto výdaje rok od roku rostou! Na http://www.judikaty.info jsem si přečetl judikát ze dne 28. 8. 2012 číslo 30A 7

13.06.2016 Karel Královec kkralovec0@gmail.com

Bohužel ani dneska 13.6.2016 po uplynutí (14 d) jsem neměl možnost ani občané se seznámit na webu se zápisem OZ konaného dne 30.5.2016 na kterém jsem byl jako host. Nyní bych se rád vyjádřil k předmětu ZAPLOTOVANÁ STUDNA. Na zasedání přišli žadatelé respektive stěžovatelé v této věci. V.J. dále paní D.P. a pan P., kteří se snaží delší dobu (od roku 2009) opakovaným jednáním s obcí přimět k tomu, aby dostali zase zpět možnost i do budoucna používat předmětnou studnu, dříve na obecním pozemku p.č. 1130/1 v k.ú. Č.K., a to její užitkovou vodu i jako záložní zdroj vody. Tato studna je oplocená a nachází se nyní na parcele p.č. 1130/5. Foto studny link: https://plus.google.com/photos/107473052859023028440/albums/6295576823647634769. Do této studny jsem chodil pro vodu pro mojí invalidní tetu (B. K.), která bydlela v "Koptovně" čp. 77. Od nepaměti studnu využívali obyvatelé "Koptovny" (čp. 75,76, 77 a 78) rovným dílem, pak tedy nechápu jak se mohlo stát, že obec provedla změnu na svém pozemku v katastru nemovitostí, aniž by o tom informovala občany, aspoň o tom svědčí řada věcí. Ke vstupu na sousedův pozemek, který je oplocený nesvědčí žádný právní titul. Není tedy ani vhodné, aby starosta obce souhlasil s návrhem pana P., že půjde a sloupky uřízne. TAK TO UDĚLEJTE hřímá starosta obce na zasedání zastupitelů obce ! Předpokládám, že žijeme v právním státě a chybu kterou udělala obce nelze řešit tímto způsobem. Podle mého názoru je nutné udělat analýzu postupu obce a prostudovat archiválie jak na obci, tak i v katastru nemovitostí a zjistit kde se stala chyba. Opakovaně jsem kritizoval postup obce při nakládání s obecním majetkem a především o způsobu zveřejňování záměrů a o špatné informovanosti občanů obce ze strany OÚ na úřední desce obce a na

11.04.2016 Nikola Kafková kafkova.nikola@seznam.cz

....“? Pan starosta na veřejném zasedání zmínil, že by bylo hezké, kdyby občané drželi při sobě. Myšlenka skvělá, ale pokud se budeme scházet na dvou místech, tak se asi těžko stmelíme. Ruku na srdce, ale kdo věří tomu, že sál „Na Skále“ bude sloužit jenom jako společenský sál na občasné akce. Kdyby se sál udělal na návsi, jak už jsem zmínila, splnilo by se přání pana starosty a občané by lépe podlehli žádané pospolitosti. V neposlední řadě bych ještě chtěla podotknout, co si někteří neuvědomují. Tato nákladná stavba, ale i následný provoz (topení, elektřina, voda atd.) bude do budoucna potřebovat velkou finanční podporu (jak bylo zmíněno i na veřejném zasedání) a je nutné brát na vědomí zákon, který má vejít v platnost roku 2020, který spočívá v tom, že peníze z hazardních objektů budou odváděny státu. A jak všichni moc dobře víme, naše obec je živená především z Casin. Je pravda, že dnes má obec na účtu velké peníze, ale nikde není napsáno, že za 5 let bude suma na účtu stále tak vysoká. Abychom se tedy za 10 let nedivili, že dnes plánovaná stavba pomalu, ale jistě chátrá, v horším případě se prodá za výhodný peníz, protože na údržbu zkrátka nebudou peníze. Proto ještě jednou prosíme o zvážení a zamyšlení se nad touto připomínkou. Sepsala: Nikola Kafková Schválila: PROTIstrana (rodiny z rodinných domků Na Skále)

11.04.2016 Nikola Kafková kafkova.nikola@seznam.cz

....Např. není to tak dlouho, co jedno z aut nacouvalo do sloupu, když se vyhýbalo druhému. Vezměte si, že už teď, je to na „Skále“ s parkováním dost bídné, natož, když se tam postaví taková megalomanská stavba. Také padl návrh, že by se mohly v plánovaném sálu konat např. svatby. Ano, ale opět se dostáváme k malému počtu parkovacích míst. Dále, akce pro seniory. S tím problém nebude, dají se svézt autobusem a těch pár, co přijede autem, se snad na parkoviště vejde, ale pak si říkám, proč je na návsi hospoda? Proč by měl hospodský chodit do sálu na hřišti? Proč se teda nezvětší hospoda a sál se neudělá jako její součást? V sále mohou sedět senioři a v hospodě štamgasti. A vlastně bylo řečeno, že součástí budovy nebude restaurace, pak by mě ale zajímalo, kdo nakrmí seniory, svatebčany a hasiče na výroční valné hromadě…vždyť v hospodě je přece zrekonstruovaná kuchyně za 650 tisíc… Ovšem, pokud chce obec oddělit sál od hospody, proč se zrušila Krásnohorská, která tyto podmínky nabízela, k tomu všemu to byla a je historická památka a dominanta obce. A pokud obec nebyla vlastníkem, proč tuto památku neodkoupila? Na Krásnohorské by klidně mohly být ubytovací prostory pro sportovce a nemusela by se stavět zbytečná ubytovací jednotka, která za 10-15let bude sloužit jako „šmajchlkabinet“ pro ty nádhery co se promenádují na „Bystřickej“! Pouť je také jednou z velkých akcí, konající se v naší obci. Tak proč jednu událost roztrhnout na dvě místa konání? Atrakce za hospodou? No samozřejmě, „Na Skále“ by musel být kolotoč u Kopty, střelnice u Švajnerů, houpačky u Kafků, dětský kolotoč u Lúčanů a k Anderlům by se dal prodej balonků, protože nahoře se nepostaví stan, natož atrakce. Proč posezení a zábava „Na Skále“? Pan starosta na veřejném zasedání zmínil, že by bylo hezké, kdy

11.04.2016 Nikola Kafková kafkova.nikola@seznam.cz

Upřesnění našich námitek k plánované stavbě „Na Skále“ Ráda bych se také vyjádřila k zasedání, kterého jsme se zúčastnili. V první řadě je dost zásadní sdělit, co většina zjevně přeslechla a nepochopila - NEJSME PROTI, aby se postavily nové kabiny, udělalo se POŘÁDNÉ zázemí pro sportovce, klubovna, sociálky a zastřešená tribuna – současný stav budovy je v dezolátním stavu. Vzhledem k tomu, jak jsme bohatá obec, divím se, že už se tak dávno nestalo – peníze, investované na opravu se mohly investovat do nové stavby, a udělat tak vše při jednom. Otázka je, proč ke sportovnímu zázemí cpát ubytovací jednotku a sál se zastřešenou střechou pro 120 lidí a ještě v takovém rozsahu? Proč stavět na tak malém plácku takový kolos? Proč se sál nepostavil při rekonstrukci hospody, před několika lety?! To se sál ještě nepotřeboval, ale teď se potřebuje? Zjevně je nutností dělat věci na dvakrát… Zapojme trocha selského rozumu…dejme tomu, že „Na Skále“ bude sál se zastřešenou střechou o kapacitě 120 lidí. Ano, parkovací místa jsou v plánu zakreslené a počítá se s nimi, ale pokud se nepletu, bylo jich cca 20 + vozíčkáři. Vzpomeňme si třeba na hasičské soutěže. V případě, že přijede cca 15 týmu (ženy + muži), při čemž polovina přijede osobními auty, pak přijede hasičské auto z Folmavy, které dodává vodu, samozřejmě přijedou i diváci a co si budeme povídat, jsou i místní, kteří přijedou autem – myslím, že dítě základní školy, si dokáže spočítat, že se auta na vyhrazený prostor, který je plánovaný, nemohou vejít. A to předpokládejme, že se nikomu nic nestane a nebudou muset zasahovat záchranné vozy. Při těchto velkých akcích je provoz na příjezdové cestě veliký a silnice rozhodně není přizpůsobena na dvousměrný provoz. Např. není to tak dlouho, co jedno z aut nacouvalo do sloupu,

08.04.2016 Vítězslav Švajner vita.svajner@seznam.cz

Dobrý den, chtěl bych tímto poděkovat paní místostarostce Monice Gibfriedové za pochopení a normální lidský přístup a to nejen na dnešním zasedání (8.4.2016). V. Švajner

08.04.2016 vita

Dobrý den, jen jsem zkoušel jak tato nástěnka funguje, líbila se mi níže uvedená zpráva, protože najednou byla zcela aktuální... a čistě náhodou jsem dotaz použil... Tímto se omlouvám původnímu autorovi... No, ale ono tu moc lidí nepíše, tak jsem snad nikoho nepohoršil :-)

08.04.2016 vita

Nebudu se už ptát na další informace, neboť v kubické kotlině se slušnost nenosí, proto se omezím pouze na následující. Od roku 2009 jsem se ptal 2 x na zasedání OZ na nové chodníky v centrální části Č.K. - kolem pošty atd.. Vždy jsem slyšel stereotypní odpověď "letos se to už nestihne, příští rok to bude určitě". Asi se čeká na zázrak anebo na úraz? Není to ostuda obce, která hospodaří s desítkami milionů Kč a léta slibuje nový chodník (-ky) a kde nic tu nic? Nyní se vyjádřením k volbám: Na stránkách ČSÚ jsem se dnes seznámil s jmenovitým seznamem kandidátů pro volby 2014. Na 11 míst zastupitelů v obci Č.K. se hlásí 12 občanů!!! Žádné zemětřesení se nekoná. V zastupitelstvu končí pánové T.K. a J.Z. a nově se hlásí V.D., R.S a M.H. Ve dvou kandidátních listinách je počet 11 (SNK)+1 (SD zelených...). To je poměr 11:12. Ještě štěstí pro voliče, že obecně existuje možnost křížkování u jmen ve volebních listinách a tak neoblíbenému zastupiteli je možno vystavit červenou kartu tím, že nedostane potřebný počet křížků nebo žádný. Poměr míst k počtu kandidátů v obci Babylon činí 7:16 , v obci Postřekov 11:55. Kladu si otázku, proč je takový malý zájem v naší obci Č.K. pracovat pro občany, měnit zažité stereotypy a neschopnost některých? V čem je zakopaný pes? Co ostatní společenské organizace? Ty neměly žádné kandidáty nebo kandidátky na přihlášení, měly dostatek informací o volbách? Je jim jedno jak to v obci dlouhá léta vypadá? K. Královec

11.02.2016 Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz

Ano, sáčků jsem si všiml, dali nám ho i do poštovní schránky. Snad to nestálo mnoho peněz - pokud ho doručili všem občanům.

11.02.2016 obec Česká Kubice podatelna@kubice.cz

Dobrý den, pracovníci obce sáčky na psí exkrementy doplnili.

03.02.2016 Rostislav Rap r.rap@tiscali.cz

Dobrý den, prosím o informaci kdo doplňuje k odpadkovým košům sáčky na psí exkrementy. Je možné v centru obce zvýšit počet takto vybavených košů, především na místech kde takovéto znečištění nejvíce vadí. https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-Kubice-sob%C4%9B-477659305739837/