Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2014

Program jednání ustavující schůze zastupitelstva obce Česká Kubice dne 4. 11. 2014

V České Kubici 27. října 2014

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 4. listopadu 2014 od 18,00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Předání osvědčení zvoleným zastupitelům
  3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
  4. Určení zda funkce starosty nebo místostarosty bude dlouhodobě uvolněna či neuvolněna
  5. Volba starosty
  6. Volba místostarosty
  7. Volba předsedy finančního, stavebního a kontrolního výboru
  8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  9. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 27. 10. 2014                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice