Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2014

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 11. 2014

V České Kubici 5. listopadu 2014

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 12. listopadu 2014 od 18,00 hod.

 

Navržený program:

 1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Smlouva o dílo RD Folmava a zajištění investorského dozoru
 3. Smlouva o budocí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ
 4. Žádosti o byty, o RD Folmava, opravy v obecních bytech
 5. Žádost o přojetí do pracovního poměru
 6. Projednání a odsouálasení odměn zastupitelům
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Zápis z finanční kontroly
 9. Stavební záležitosti
 10. Různé, sdělení, informace
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 5. 11. 2014                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice