Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2014

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 22. 12. 2014

V České Kubici 15. prosince 2014

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 22. prosince 2014 od 19:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu od 2015 - 2017
 3. Schválení nového jednacího řádu
 4. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrstkých sítí Travel Free Horní Folmava
 5. Schválení finančních příspěvků
 6. Náveh smlouvy EL-signál na zajištění revizí a kontrolní a servisní činnosti
 7. Dohoda o postoupení smlouvy a změně obsahuj smlouvy Folmava Resorts, T.G., a.s., dodatek k nájemní smlouvě Development West
 8. Smlouva na zajištění stavebního dozoru Folmava čp. 60
 9. Stavební záležitosti
 10. Různé, informace, pozvánky, sdělení
 11. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 15. 12. 2014                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice