Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2014

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 24. 11. 2014

V České Kubici 18. listopadu 2014

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 24. listopadu 2014 od 19:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled 2015 - 2017
 3. Vyhláška o místním poplatku za odvoz TKO
 4. Investorský dozor - smlouva K. Abrahám - RD Folmava, investorský dozor Folmava čp. 60 Jiří Kovářík
 5. Prodej pozemku č. 857 o výměře 878m2 v k. ú. Dolní Folmava
 6. Smlouva ČEZ prodej
 7. CHVaK Domažlice projednání cen vodného a stočného na rok 2015, dovoz vody
 8. Byty Česká Kubice - projednání
 9. Stavební záležitosti
 10. Žádost o finanční příspěvek UCHO Tlumačov
 11. Různé
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 18. 11. 2014                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice