Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2014

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 12. 2014

V České Kubici 1. prosince 2014

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 8. prosince 2014 od 19:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, kontrola předchozího usnesení
  2. Projednání a schválení cen vodného a stočného na rok 2015, řešení případných havárií a možnost snížení provozních nákladů – zástupce firmy CHVaK Domažlice Pavel Morysek
  3. Projednání směn a odkoupení pozemků v k. ú. Horní a Dolní Folmava
  4. Zajištění stavebního dozoru na stavbě „Rodinné domy Folmava 1, 2 a 3“ – Karel Abrhám, zajištění investorského dozoru  na stavbě „Folmava čp. 60“ – Jiří Kovářík
  5. Žádost o přidělení obecního bytu – Lenka Lipovská
  6. Žádosti o finanční příspěvky – SDH Pelechy, TJ Jiskra Domažlice, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZŠ a MŠ Domažlice, SDH Tlumačov
  7. Oznámení, sdělení, různé
  8. Stavební záležitosti
  9. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 1. 12. 2014                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice