Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice 18. 5. 2015

V České Kubici 11. května 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 11. května 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Václav Přívratský - prodej pozemků 1134, 1213/1 a 1319v k. ú. Česká Kubice
  3. Žádosti o finananční příspěvek
  4. Oznámení, sdělení, různé
  5. Stavební záležitosti
  6. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 11. 5. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice