Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice 23. 2. 2015

V České Kubici 16. února 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 23. února 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu

2. Makléřský servis – p. Štich - pojištění

3. Smlouva o smlouvě budoucí kupní s Folmava Resorts s.r.o. na pozemky v k.ú. Horní Folmava

4. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě O2 Czech Republic

5. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě O2 Czech Republic

6. Návrh kupní smlouvy s paní O. Bohmovou na pozemek č. 857 v k.ú. Dolní Folmava, prodej pozemku č. 1119/1 v k.ú. Česká Kubice manželům Švajnerovým, žádost o směnu pozemků na Dolní Folmavě – Jan a Petr Baumannovi

7.  Schválení rozvahy a výkazů ZŠ a MŠ Česká Kubice za rok 2014.

8. Žádost o přijetí do pracovního poměru Petr Dufek

9. Žádost o přidělení bytu H. Svobodová, L. Gerbergová

10. Stavební záležitosti

11. Různé, diskuse, závěr

 

 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 16. 2. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice