Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 1. 6. 2015

V České Kubici 25. května 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 1. června 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva z provedené kontroly finančního výboru
  3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k. ú. Starý Spálenec p. č. 220/3
  4. Revokace usnesení o příspěvku na penzijní připojištění
  5. Stavební záležitosti
  6. Různé
  7. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 25. 5. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice