Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 10. 8. 2015

V České Kubici 3. srpna 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 10. srpna 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu

 2. Žádost o zpevnění povrchu – manželé Pánkovi

 3. Žádost o povolení vjezdu na cyklostezku – Bauerová, Bolovanský

 4. Žádost o uzavření smlouvy o zřzení věcného břemene – Dolní Folmava 756/3, vedení NN

 5. Žádost o finanční příspěvek

 6. Předběžné projednání odstoupení od smlouvy mezi Obcí Česká Kubice a Folmava Resorts ve věci obsahu citové smlouvy – podmínečná investice. Souhlasné stanovisko s povelením stavby na pzemku parc. č. 392/2 v k. ú. Horní Folmava.

 7. Oznámení, sdělení, různé

 8. Stavební záležitosti

 9. Diskuze, závěr

   

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 3. 8. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice