Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 1. 2015

 

V České Kubici 5. ledna 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 12. ledna 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Žádost o koupi vyvětvovací pily Hecht
  3. Žádost o finanční výpomoc - Ivan Kocan
  4. Oznámení, sdělení, různé,
  5. Stavební záležitosti
  6. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 5. 1. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice