Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 15. 6. 2015

V České Kubici 8. června 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 15. června 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Žádost o souhlas vlastníka parcely č. 1055/2 - kNN v k. ú. Česká Kubice a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu "Česká Kubice, DO, 1055/2 - kNN"
  3. Žádost o finanční příspěvky
  4. Závěrečné vyhodnocení akce "Revitalizace zeleně v obci Česká Kubice, Folmava a Spálenec"
  5. Cenová nabídka na kotel s boilerem - č. p. 60, p. Podhora
  6. Prodej či pronájem pozemku parc. č. 152 a parc. č. 5 v k. ú. Dolní Folmava - Jaroslav a Radek Krejsovi
  7. Oznámení, sdělení, různé
  8. Stavební záležitosti
  9. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 8. 6. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice