Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 16. 11. 2015

V České Kubici 9. listopadu 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 16. listopadu 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Kontrola předchozího usnesení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
 2. Návrh smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce (Spáleneček Hajzner)
 4. Smlouva s ČEZ na připojení budovy technickcých služeb Česká Kubice
 5. Směna a prodej pozemků na Folmavě u roty
 6. Smloouva o dílo s K. Abrhámem na administraci výběrového řízení na "Vodovod a jímání Č. Kubice - Folmava"
 7. Jmenování výběrové komise na "Vodovod a jímání Č. Kubice - Folmava"
 8. Jmenování výběrové komise na zakázku "Manažer zadávacího řízení"
 9. Návrh nájemních smluv na nové RD Folmava
 10. Žádost o povolení pokácení stromu - Pavel Dufek, Horní Folmava 5
 11. Žádost o přidělení bytu Jaroslav Kocůrek, Česká Kubice 82
 12. Žádosti o poskytnutnutí finančních příspěvků a o změnu účelu poskytnuté dotace
 13. Projednání provozu hřbitova na Folmavě - p. Slavík
 14. Stavební záležitosti
 15. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 9. 11. 2015                                                                                                                   ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice