Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 11. 2015

V České Kubici 26. října 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 2. listopadu 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚCS Česká Kubice za rok 2015
  3. Návrh smlouvy o nájmu domu a o opci následného prodeje – RD Folmava
  4. Proplacení inženýrských činností PD k investičním celkům: Jímání Folmava, propojení vodojemu Česká Kubice – Folmava, ČOV a kanalizační a vodovodní řad.
  5. Výzva k jednání, Biskupství plzeňské – historický církevní majetek v k. ú. Horní Folmava
  6. Žádost o vyjádření – Elite Design s.r.o.
  7. Žádosti o finanční příspěvky
  8. Oznámení, sdělení, různé
  9. Stavební záležitosti
  10. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 26. 10. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice