Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 21. 9. 2015

V České Kubici 14. září 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 21. září 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Kontrola předchozího usnesení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
  2. Smlouva s KÚ PK o poskytnutí účelové dotace na veřejnou autobusovou dopravu
  3. Odsouhlasení příkazních smluv s Grant Help, s.r.o. na poskytnutí dotací
  4. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ČEU Distribuce
  5. Návrhy fy. EDP Komořany na pořízení územního plánu
  6. Žádost o přidělení bytu nebo domu D. Pokorný, žádost o přidělení bytu L. Lipovská
  7. Žádosti o finanční příspěvky Dráčkové Chodov, SDH Kout na Šumavě, volejbal Domažlice
  8. Stavební záležitosti
  9. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 14. 9. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice