Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 23. 3. 2015

V České Kubici 16. března 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 23. března 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní Folmava Resorts na pozemky v k. ú. Horní Folmava
  3. Smlouva na PD na zázemí fotbalového hřiště
  4. Projednání zanku a vlajky obce a umístění venkovních malovaných map
  5. Stavební záležitosti
  6. Žádosti o finanční příspěvky
  7. Různé, informace apod.
  8. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 16. 3. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice