Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 24. 8. 2015

V České Kubici 17. srpna 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 24. srpna 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 

 

  1. Kontrola předchozího usnesení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu

  2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení podmiňujících investic s Folmava Resorts s. .r. o.

  3. Žádosti o přidělení pozemků p. Sobotka a PharmDr. Jungmann

  4. Žádost o umístění reklamy T. Kohel

  5. Žádosti o zahrnutí pozemků do ÚP obce R. Kudrna a A. Hikl, V. Rudolfová

  6. Stavební záležitosti

  7. Různé

  8. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 17. 8. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice