Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 26. 1. 2015

V České Kubici 19. ledna 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 26. ledna 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Smlouva na výběrové řízení „ Česká Kubice-výstavba chodníků při II/190“ a jmenování členů hodnotící komise
  3. Nabídka za výměnu střechy na čp. 45 Luisa
  4. Žádost M. Kůsta o prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu a o změnu ÚP
  5. Stavební záležitosti
  6. Různé
  7. Hřbitov Folmava

      8.   Diskuse, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 19. 1. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice