Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 27. 7. 2015

V České Kubici 20. července 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 27. července 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. smlouva o dílo na oplocení a úoravy terénu u nových RD Folmava
 3. Smlouva o zřízení služebnosti Šindy na akci Travel Free Horní Folmava
 4. Žádost p. Hanuse do zahrnutí pozemku č. 1130/5 do nového ÚP Obce
 5. Vydání stanoviska na stavbu "Myčka u ŠSPH robin Oil Folmava"
 6. Žádost o přidělení bytu - Lucie Trinerová, Anežka Hrušková
 7. Žádost o zaměstnání andrea Nedělová
 8. Žádosti o finanční příspěvky SDH Spálenec, TJ Chlumačany, R. Lešková
 9. Plánovaná schůzka s PČR na Folmavě v hasičárně dne 4. 8. 2015 od 18:00hod
 10. Stavební záležitosti
 11. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 20. 7. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice