Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 28. 12. 2015

V České Kubici 21. prosince 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 28. prosince 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
  3. Žádost o přehodnocení rozhodnutí o nepřidělení finančního příspěvku - MCT CZ Spálenec
  4. Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na akci "Česká Kubice - kabelové vedení, IE-12-0004135/2" - Stemont JS s.r.o.
  5. Smlouva o spolupráci mezi obcemi týkající se odpadového hospodářství - Klenčí pod Čerchovem
  6. Oznámení, sdělení, různé
  7. Stavební záležitosti
  8. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 21. 12. 2015                                                                                                                   ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice