Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 29. 6. 2015

V České Kubici 22. června 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 29. června 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Projednání provozu restaurace
  3. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2014
  4. Dohoda o úhradě za užití stavby I. třífy č. I/26 - ŘSD
  5. Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře systému Hélios Fenix
  6. Rozdělení finančních příspěvků
  7. Stavební záležitosti
  8. Různé
  9. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 22. 6. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice