Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 30. 11. 2015

V České Kubici 23. listopadu 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 30. listopadu 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Plán zimní údržby – Česká Kubice, Folmava a Spálenec
 3. Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a poskytování poradenských služeb – HS Occasion s.r.o.
 4. Návrh rozpočtu na rok 2016 – Svazek Domažlicko
 5. Návrh rozpočtu na rok 2016 obce Česká Kubice, plánované investice, rozpočtový výhled
 6. Výsledky výběrového řízení na akce „Manažer zadávacího řízení“ a „Vodovod a jímání Česká Kubice – Folmava“
 7. Cena vodného a stočného na rok 2016 – CHVaK a.s.
 8. Finanční příspěvky
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 23. 11. 2015                                                                                                                   ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice