Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 5. 10. 2015

V České Kubici 29. září 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 5. října 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Žádost o vyjádření o existenci sítí – I/26 Babylon – průtah
 3. Žádost o pokácení stromů – Zdeněk Nejdl
 4. Přidělení bytu – Husar Ivan
 5. Smlouva o nájmu domu a o opci následného prodeje – RD Folmava
 6. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 583 v k. ú. Horní Folmava – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 7. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Česká Kubice
 8. Žádost o zakoupení stavební parcely – O. Hinterholzinger
 9. Žádost o finanční příspěvky
 10. Oznámení, sdělení, různé
 11. Stavební záležitosti
 12. Diskuze, závěř

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 29. 9. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice