Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 4. 2015

V České Kubici 30. března 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 7. dubna 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Finanční hospodaření obce - bankéř KB
 3. Prohlášení stavebníka a budoucího vlastníka - Folmava Resorts s. r. o.
 4. Návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti a o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě s Ho Nam Trung
 5. Dodatek ke smlouvě o dílo RD Folmava a odsouhlasení faktur
 6. Multifunkční objekt Folmava - Stemont přeložka vedení VN
 7. Neinvestiční transfer občanům za vodné
 8. Nové odměny zastupitelům
 9. Umístění venkovních malovaných map a objednání znaku a vlajky
 10. Žádosti o finanční příspěvky
 11. Stavební záležitosti
 12. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 30. 3. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice