Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 9. 2015

V České Kubici 31. srpna 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 7. září 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Smlouva o výpůjčce (EKOKOM) – kontejnery pro sběr využitelných složek komunálního odpadu
  3. Darovací smlouva č. 9/15/33100/Ků a dohoda o zřízení věcného břemene na pozemky 135/15, 373/3 a 373/4 v k. ú. Horní Folmava – Ředitelství silnic a dálnic ČR
  4. Žádost o finanční příspěvek
  5. Žádost o přidělení stavební parcely lokalita Česká Kubice, Koptovna – M. Ackersová
  6. Žádosti o zahrnutí pozemků do nového územního plánu – D. Příbková, Ing. J. Wiesner, Jansovi
  7. Oznámení, sdělení, různé
  8. Stavební záležitosti
  9. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 31. 8. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice