Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9. 3. 2015

V České Kubici 2. března 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 9. března 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, kontrola předchozího usnesení
  2. Žádost o povolení k odstranění náletových dřevin – Miroslava Dokoupilová
  3. Smlouva o uložení a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu – Henstav s. r. o.
  4. Žádost o finanční příspěvky
  5. Oznámení, sdělení, různé
  6. Stavební záležitosti
  7. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 2. 3. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice