Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program jendání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 14. 12. 2015

V České Kubici 7. prosince 2015

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 14. prosince 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
  3. Ceny vodného a stočného na rok 2016 - p. Morysek
  4. Územní plán obce Česká Kubice - schválení ÚP, pověření spolupravující osoby
  5. Schválení rozpočtu na rok 2016
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek 220/3 v k. ú. Starý Spálenec
  7. Rozdělení finančích příspěvků sdružením a organizacím
  8. Stavební záležitosti
  9. Různé, oznámení, sdělení
  10. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 7. 12. 2015                                                                                                                   ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice