Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2015

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9. 2. 2015 v hasičské zbrojnici na Folmavě

V České Kubici 2. února 2015

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice v hasičské zbrojnici na Folmavě

 

 

 

Informace o konání  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Hasičská zbrojnice - Folmava

Doba konání: 9. února 2015 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu

  2. Žádost o přidělení bytu

  3. Žádost o povolení pokácení stromu pozem. Parcela 1127/3 – Ing. Vogeltanz

  4. Zázemí fotbalového hřiště Česká Kubice

  5. Sportovní hala

  6. Oznámení, sdělení, různé

  7. Stavební záležitosti

  8. Diskuze, závěr

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

 

V obci Česká Kubice, dne 2. 2. 2015                                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Koranda

                                                                                                                                                                                Starosta obce Česká Kubice