Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednáná zastupitelstva obce Česká Kubice dne 12. 12. 2016

V České Kubici 5. 12. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 5. prosince 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení

3. Ceny vodného a stočného 2017

4. Kupní smlouva na pozemek 540/5 v k. ú. Horní Folmava (u FVE)

5. Prodej Mercedes-Benz (popelářský vůz)

6. V. Uzel  žádost o byt

7. Žádosti o finanční příspěvky, poděkování za příspěvky

8. Stavební záležitosti

9. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 5. 12. 2016