Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupietsltva obce Česká Kubice dne 31. 10. 2016

V České Kubici 24.  10. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 31. října 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení

3. Účetní závěrka MŠ a ZŠ Česká Kubice

4. Smlouva o dílo "Oprava MK u potoka Teplá Bystřice Folmava"

5. Žádosti o povolení ke kácení stromů Ing. Herbrik, JUDr. Mrázek

6. Žádosti o poskytnutí finančích příspěvků

7. Stavební záležitosti

8. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 24.  10. 2016