Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 1. 2016

V České Kubici 4. ledna 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 11. ledna 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. Oznámení o ukončení provozu v restauraci Česká Kubice
 4. Žádost MCT CZ o přehodnocení rozhodnutí o nepřidělení finančního příspěvku
 5. Změna v odměnách neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády
 6. Smlouva o dílo s K. Abrhámem na výběrové řízení "Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním"
 7. Jmenování členů a náhradníků do hodnotící komise na výběrové řízení
 8. Nákup televize do restaurace
 9. Stavební záležitosti
 10. Oznámení, sdělení, různé
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 4. 1. 2016