Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 11. 7. 2016

V České Kubici 4. 7. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 11. červvence 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Smlouva o provedení podmiňujících investic a smlouva o provedení demolice Folmava Resorts
  4. Dohoda o využívání kamerového systému Policií ČR
  5. Žádost o byt - Yvetta Kučerová, přidělení bytů
  6. SDH Třebnice žádost o finanční příspěvek
  7. Smlouva o dílo na TS zpěvněné plochy Česká Kubice p. Abrhám
  8. Stavební záležitosti
  9. Různé, oznámení, sdělení
  10. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 4. 7. 2016