Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 13. 6. 2016

V České Kubici 6. 6. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 13. června 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Žádost o odkoupení pozemku D. Sládeček
 4. Žádost o stanovisko k PD na akci: "Mycí centrum na p.p.č. 12/5 k. ú. Horní Folmava"
 5. Žádost o vyjádření k PD na novostavbu obchodního centra na poz. 179/3, 373/12, 386/3 v k. ú. Horní Folmava (uložení zeminy)
 6. Servisní smloua na průmyslová vrata - technické služby
 7. Smlouva o právu provedenís tavby nebo opratření na pozemku vlastníka EDP Komořany
 8. Žádost kynologyckého klubu Psohlavec o finanční příspěvek, žádost Domažlické nemocnice o finanční příspěvek
 9. Stavební záležitosti
 10. Různé, oznámení, sdělení
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 6. 6. 2016