Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 19. 9. 2016

V České Kubici 12.  8. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 19. září 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení

3. Smlouv o právu k provedení stavby EDP (rozšíření parkoviště OF RA)

4. Žádost o koupi stavební parcely - B. Hálová

5. Žádosti o byty

6. Žádost o finanční příspěvky

7. Stavební záležitosti

8. Různé, dískuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 12. 8. 2016