Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 5. 2016

V České Kubici 25. 4. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 2. května 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Rozdělení finančních příspěvků
  4. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy Nguyen Thang - Lesy ČR - Obec Česká Kubice - Horní Folmava přeložka vodovodu
  5. R. Kudrna žádost o prodej pozemku 5/3 Horní Folmava
  6. Žádost o povolení kácení stromů na poz. 64/1 Horní Folmava Pham Van Hung
  7. Stavební záležitosti
  8. Různé
  9. Diskuze, závěr 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 25. 4. 2016