Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 25. 7. 2016

V České Kubici 18. 7. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 25. červvence 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Návrh sadových úprav – K. Kuneš
  4. Žádost o přidělení bytu – M. Bolovanský
  5. Žádost o odstoupení od nájemní smlouvy domu a o opci následeného prodeje – D. Pokorný a L. Rubacha
  6. Žádsto o připojení na pitnou vodu, Žádost o odsouhlasení návrh Smlouvy o právu stavby, Žádost o souhlas s výměnou stávajícího elektrického kabele – T.G.
  7. Oznámení, sdělení, různé
  8. Stavební záležitosti
  9. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 18. 7. 2016