Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 28. 11. 2016

V České Kubici 21. 11. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 28. listopadu 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

2. Zpráva kontrolního výboru o plnění  usnesení

3. Žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení a smlouva o právu k provedení stavby Folmava Resort

4. Ceny vodného a stočného 2017

5. Nový ÚP obce

6. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků

7. Stavební záležitosti

8. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 21. 11. 2016