Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 30. 5. 2016

V České Kubici 23. 5. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 30. května 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Povolení provozu letního tábora – Junák
 4. Žádost o finanční příspěvek
 5. Pasport komunikací – Autorizace dopravního inženýra – Geodata
 6. Žádost o odkup palivového dřeva – Duffek Pavel
 7. Smlova o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Lesy ČR, Nguyen Thang, Obec Česká Kubice a Kohel – Folmava s.r.o., Nguyen Thang a Obec Česká Kubice
 8. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – Europena Data Project s.r.o.
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 23. 5. 2016