Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 4. 4. 2016

V České Kubici 29. 3. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 4. dubna 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Parcely u RD Folmava - rozděleníé a stanovení ceny
  4. Žádost o pozemek
  5. Žádost o byt
  6. Žádosti o finanční příspěvky
  7. Stavební záležitosti
  8. Různé
  9. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 29. 3. 2016