Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 7. 3. 2016

V České Kubici 29. února 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 7. března 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. p. Milan Kupčík - zájemce o provozování restaurace
 4. Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu na akci "Obchodní centrum Folmava"
 5. SÚSPK - žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Starý Spálenec
 6. Smlouva o dílo na technický dozor na provozní budovu technických služeb s K. Abrhámem
 7. ČEZ Distribuce - Smlouva o umístění zařízení
 8. Oznámení o odstranění náletových dřevin
 9. Výplata transferu vodného za rok 2015
 10. Zázemí fotbalového hřiště - náhled
 11. Žádosti o finanční příspěvky
 12. Stavební záležitosti
 13. Různé, diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 29. 2. 2016