Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 8. 8. 2016

V České Kubici 1. 8. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 8. srpna 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Smlouva o dílo na TD na stavbě "Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190 - II. etapa" s K. Abrhámem
  4. Žádost dětského domova Robinson o finanční příspěvek
  5. Žádost o odkoupení stavební parcely na Koptovně - Kaufnerová Alice
  6. Stavební záležitosti
  7. Různé, sdělení, oznámení
  8. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 1. 8. 2016