Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 8. 2. 2016 v hasičské klubovně na Spálenci

V České Kubici 1. února 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Hasičská klubovna na Spálenci - Spálenec čp. 18, 345 32 Česká Kubice

Doba konání: 8. února 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Informace o plánovaných investicích
  4. Smlouva s KÚ PK na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016 za 53.460,- Kč
  5. Jmenování komise pro hodnocení "Chodník při místní komunikaci Folmava"
  6. Rozhodnutí výběrové komise na "Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním"
  7. Žádoti o poskytnutí finančních příspěvků
  8. Stavební záležitosti
  9. Různé
  10. Diskuse, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 1. 2. 2016