Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2016

Program jednání zastupitesltva obce Česká Kubice dne 16. 5. 2016

V České Kubici 9. 5. 2016

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 16. května 2016 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Dovybavení restaurace Česká Kubice – M. Kupčík
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kohel - Folmava s. r. o., Nguyen Thang, Obec Česká Kubice
 5. Žádost o zařazení pozemku parc. č. 374 v k. ú. Horní Folmava do nového ÚP – Kudrna Radek
 6. Nabídka zabezpečení budovy OÚ Česká Kubice – El Signál
 7. Stanovení výběrové komise na akci „Česká Kubice – zateplení bytového domu čp. 88“, Smlouva o dílo č. 152016 – administrace výběrového řízení
 8. Žádost o finanční příspěvky
 9. Oznámení, sdělení, různé
 10. Stavební záležitosti
 11. Diskuze, závěr

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 9. 5. 2016