Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva Česká Kubice dne 20. 2. 2017

České Kubici 13. 2. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 20. února 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

1.     Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu

2.     Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení

3.     Smlouva o podmínkách provozu fitnes centra v České Kubici 

4.     Příkazní smlouva s Ing. Tomášem Melicharem, protokol o otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého rozsahu

5.     Závěrka ZŠ a MŠ Česká Kubice

6.     Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby – ČEZ Distribuce, a.s.

7.     Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011653/1 Horní Folmava, DO, par.č. 195/10-kNN

8.     Příkazní smlouva č. 1/2017 a paní L. Křenkovou

9.     Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky  a jejich vyúčtování

10.  Koupě pozemku na Folmavě

11.  Žádosti o byty a pozemky

12.  Stavební záležitosti

13.  Různé, sdělení, informace

14.  Diskuse, závěr     


     

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 13. 2. 2017