Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 15. 5. 2017

České Kubici 8. 5. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 15. května 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1.      Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2.       Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení 
 3. Návrh rozpočtu na rok 2017, plánované investice, rozpočtový výhled
 4. Žádost o stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení „Reklamní pylon u obchodního centra Folmava“ – Folmava Resort s.r.o.
 5. Žádost o stanovisko ke změně stavyb před jejím dokončením „Novostavba hotelu Panorama centrum Folmava, komunikace, 2. změna stavby před jejím dokončením“ – Folmava Resort s.r.o.
 6. Smlouva o dílo č. 173644 TCH „Č. Kubice – byty, obchod, restaurace – osazení TČ“ – Enerfin plus s.r.o.
 7. Smlouva o dílo ID6994 – Geo Data s.r.o.
 8. Žádost o poskytnutí finančních příspěvků
 9. Žádost o schválení a možnost rozdělení výsledku hospodaření, Změna zápisu do školy nebo školského zařízení v rejstříku škol – ZŠ a MŠ Česká Kubice
 10. Žádost o přidělení hrobového místa na hřbitově Folmava – Josefa Bauerová
 11. Cenová nabídka společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření internetových stránek
 12. Žádost o doplnění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 – Paradise Casino Admiral a.s.
 13. Oznámení, sdělení, různé
 14. Stavební záležitosti
  • Projednání koupě nemovitosti čp. 32 Česká Kubice od p. Vojáčka
  • Souhlasy a vyjádření dotčených orgánů
  • Projednání dotačního programu – retenční nádrž Folmava

 

Program bude doplněn od bod: Kupní smlouva "Česká Kubice - dopravní automobi" - KOBITZ-THZ s.r.o.

Doplněno dne: 10. 5. 2017

Bod č. 14 Stavební záležitosti budou doplněny o:

 • Žádost o souhlas vlastníka parcely č. 5/3  v k. ú. Horní Folmava – STEMONT JS
 • Žádost o vyjádření „Horní Folmava vrtaná studna p.č. 64/1 KN“ v k. ú. Horní Folmava – Tran Thi Huong Giang

Doplněno dne: 11. 5. 2017

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 8. 5. 2017