Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 18. 4. 2017

České Kubici 12. 4. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 18. dubna 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1.       Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2.       Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3.       Smlouva o dílo s p. Abrhámem AB enginnering na VŘ „Č. Kubice – dopravní automobil“
 4.       Investice do fondu Accolade Industrial Fund
 5.       Prohlášení budoucího vlastníka č. 26/776/33200/2017
 6.       Pasport komunikací v České Kubici a změna č. 1
 7.       Cenová nabídka na zpracování grafických přídělů od společnosti Geodata
 8.       Cenová nabídka na architektonické služby
 9.       Žádost o vyjádření k PD na výstavbu provizorní komunikace při rekonstrukci mostu na silnici I/26 u České Kubice
 10.       Žádost JUDr. Mrázka
 11.       Žádost o kácení – Aitex
 12.       Prohlášení budoucího vlastníka
 13.       Žádosti o byty a pozemky
 14.       Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky a jejich vyúčtování
 15.       Stavební záležitosti
 16.       Různé, sdělení, informace
 17.       Diskuse, závěr

 

 

 


 

 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 12. 4. 2017