Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 2. 5. 2017

 

České Kubici 24. 4. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 2. května 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1.       Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2.       Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3.       Prohlášení budoucího vlastníka č. 26/776/33200/2017 – zábor pro technické zázemí stavby na části pozemku p.č. 540/18 v k.ú. Horní Folmava
 4.       Žádost JUDr. Mrázka – povolení zvláštního užívání účelové komunikace za účelem umístění inženýrských sítí
 5.       Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky a jejich vyúčtování
 6.       Stavební výbor
 7.       Provoz ZŠ Česká Kubice
 8.       Cenová nabídka společnosti Galileo
 9.       Cenová nabídka na vybavení do posilovny v České Kubici​
 10. ​      Stavební záležitosti
 11.       Různé, sdělení, informace
 12.       Diskuse, závěr     

 

Program bude rozšířen o bod: Kupní smlouva č. 170401 na výrobu směrovek   

Doplněno dne: 25. 4. 2017

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 24. 4. 2017