Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 23. 1. 2017

České Kubici 16. 1. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 23. ledna 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
  3. Smlouva s ing. Arch. P. Taušem na vypracování nového územního plánu obce
  4. Darovací smlouva mezi obcí a Plzeňským krajem- ( dárcem) na pozemky v k.ú. Česká Kubice
  5. Smlouva na kontroly a servis dýchacích přístrojů pro SDH
  6. Žádosti o prodej pozemků
  7. Žádosti o finanční příspěvky
  8. Stavební záležitosti
  9. Různé, sdělení, informace
  10. Diskuse, závěr    

 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 16. 1. 2017