Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 6. 2. 2017 v restauraci Česká Kubice

V České Kubici 30. ledna 2017

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Restaurace Česká Kubice, Česká Kubice 60, 345 32 Česká Kubice

Doba konání: 6. února 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
  2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
  3. Rozpočet 2017
  4. Investiční plány a výhledy na rok 2017
  5. Vodné a stočné 2017
  6. Zadání územního plánu
  7. Různé, sdělení, informace
  8. Diskuse, závěr    

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 30. 1. 2016