Obec Česká Kubice

Oznámení a program jednání zastupitelstva 2017

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 6. 3. 2017

České Kubici 27. 2. 2017

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

 

 

 

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice

Obecní úřad Česká Kubice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice, svolaného starostou obce ing. Vladimírem Korandou.

 

Místo konání: Obec Česká Kubice - místnost obecního úřadu, Česká Kubice čp. 82.

Doba konání: 6. března 2017 od 18:00 hod.

 

Navržený program:

 1.       Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2.       Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3.       Závěrka ZŠ a MŠ Česká Kubice
 4.       Záměr na bezúplatný převod pozemku č. 220/3 v k.ú. Starý Spálenec
 5.       Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku
 6.       Žádost o zatřídění místních komunikací
 7.       Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro PK na zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2017
 8.       Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky  a jejich vyúčtování
 9.       Žádosti o byty a pozemky
 10.       Stavební záležitosti
 11.       Různé, sdělení, informace
 12.       Diskuse, závěr    

 

 

 


 

 

 

Upozornění občanům:

Všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná.

V obci Česká Kubice, dne 27. 2. 2017